elektrownia.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 MCSW 'Elektrownia' w Radomiu www.mcswelektrownia.pl
Organizacja jednostki strona główna 

1.      W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:


1)       Dział Zbiorów Artystycznych;


2)       Dział Inicjatyw i Projektów Artystycznych:


a)      Zespół ds. Współczesnych Sztuk Wizualnych,


b)      Zespół ds. Współczesnego Teatru,


c)      Zespół ds. Współczesnej Muzyki;


3)      Dział Filmowy;


4)      Dział Informacji i Dokumentacji  Naukowej:


a)      Zespół ds. Rejestracji Życia Artystycznego,


b)      Zespół ds.  Digitalizacji Dokumentów;


5)      Dział Wydawnictw;


6)      Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki;


7)      Dział Edukacji Artystycznej;


8)      Dział Promocji i Informacji Kulturalnej:


a)      Zespół ds. Inicjatyw Społecznych;


9)      Dział Finansowo-Księgowy;


10)  Dział Administracyjno-Gospodarczy;


11)  Dział Techniczny:


a)      Zespół ds. Technicznej Realizacji Imprez,


b)      Zespół ds. Zamówień Publicznych;


12)  Straż Przemysłowa;


13)  Radca Prawny;


14)  Samodzielne stanowisko ds. organizacji pracy;


15)  Samodzielne stanowisko ds. kancelarii i archiwum;


16)  Samodzielne stanowisko ds. rozwoju i fundraisingu;


17)  Samodzielne stanowisko ds. bhp;


18)  Samodzielne stanowisko ds. ppoż.;


19)  Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej;


20)  Główny Inwentaryzator.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-27 14:18:46.

Zobacz:
 Struktura organizacyjna . 
Data wprowadzenia: 2021-10-27 14:18:46
Opublikowane przez: Administrator
  Biuletyn Informacji Publicznej - elektrownia.bip.gmina.pl