elektrownia.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 MCSW 'Elektrownia' w Radomiu www.mcswelektrownia.pl
Sosoby stanowienia aktów publicznych strona główna 
stanowienie aktów

Organizację i porządek wewnętrzny w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu określają:

1. Statut Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu - nadaje organizator – Samorząd Województwa Mazowieckiego w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa   Narodowego;

2. Regulamin organizacyjny Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu - nadaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

3. Regulamin pracy pracowników Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu - nadaje  Dyrektor w drodze zarządzenia;

4. Regulamin wynagradzania pracowników Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu – nadaje Dyrektor   w drodze zarządzenia;

5.  Polityka rachunkowości w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu wraz z wykazem kont   – wprowadza Dyrektor zarządzeniem;

6.  Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz archiwizowania 
     dokumentów finansowo-księgowych - nadaje Dyrektor w drodze zarządzeń;

7.  Instrukcja kancelaryjna Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu – nadaje Dyrektor w  drodze zarządzeń;

8.  Jednolity rzeczowy wykaz akt Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu – nadaje Dyrektor  w drodze zarządzeń;

9.  Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu – nadaje Dyrektor w drodze zarządzeń;

10. Inne zarządzenia, regulaminy i akty wewnętrzne nadawane przez   Dyrektora wynikające z obowiązujących przepisów prawa i zmierzające do  prawidłowego funkcjonowania MCSW ”Elektrownia” w Radomiu.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:20:42 | Data modyfikacji: 2021-10-27 13:23:55.
Data wprowadzenia: 2021-10-27 13:20:42
Data modyfikacji: 2021-10-27 13:23:55
Opublikowane przez: Administrator
  Biuletyn Informacji Publicznej - elektrownia.bip.gmina.pl