elektrownia.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 MCSW 'Elektrownia' w Radomiu www.mcswelektrownia.pl
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw strona główna 

1.      Sprawy związane z działalnością MCSW ”Elektrownia’ przyjmowane są w następujący sposób:


a)       osobiście w sekretariacie – ul. Mikołaja Kopernika 1 od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 – 15:30;


b)     pisemnie na adres: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, ul. Mikołaja Kopernika 1 , 26-600 Radom;


c)       drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@mcswelektrownia.pl;



d)      telefonicznie/faksem: 48 383 60 77 , 48 383 60 78.


2.      Wszelkie pisma wpływające do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” rejestrowane są w dzienniku korespondencji przychodzącej po uprzedniej dekretacji Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora załatwiane są przez odpowiednie komórki organizacyjne.


3.    Osoby zainteresowane wniesieniem skarg i wniosków osobiście przyjmowane są przez Dyrektora, a w razie nieobecności przez Zastępcę Dyrektora w poniedziałki w godzinach 10:00 – 12:30. O sposobie załatwienia skarg i wniosków decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Działu lub Oddziału, którego dotyczy sprawa.


4.      Prawa i obowiązki osób odwiedzających MCSW „Elektrownia”  i korzystających ze zbiorów regulują instrukcje i zarządzenia wydawane przez Dyrektora .

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-25 14:37:14.
Data wprowadzenia: 2021-10-25 14:37:14
Opublikowane przez: Administrator
  Biuletyn Informacji Publicznej - elektrownia.bip.gmina.pl