elektrownia.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 MCSW 'Elektrownia' w Radomiu www.mcswelektrownia.pl
Przedmiot działalności strona główna 

Do zadań Centrum należy upowszechnianie sztuki współczesnej, w szczególności polskiej oraz jej promocja w kraju i za granicą, a także gromadzenie i ochrona dóbr kulturalnego dziedzictwa ludzkości, informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.


      Centrum realizuje swoje zadania w szczególności przez:


1.     tworzenie i realizację projektów oraz programów promocji sztuki współczesnej    w siedzibie i poza siedzibą Centrum;


2.      gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej;


3.      inwentaryzowanie , katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów


4.      przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo , a także zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów


5.      zabezpieczenie i konserwację posiadanych zbiorów


6.      prezentowanie polskich zbiorów sztuki współczesnej  oraz kolekcji zagranicznych poprzez organizację wystaw i ekspozycji


7.      użyczanie innym instytucjom kultury zbiorów własnych oraz udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych


8.      prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej


9.      organizowanie zajęć warsztatowych , szkoleń, seminariów, wykładów , spotkań z twórcami i specjalistami w dziedzinie sztuki współczesnej , konferencji, koncertów, widowisk teatralnych, projekcji filmów oraz innych działań służących upowszechnianiu sztuki współczesnej


10.  promowanie literatury o sztuce współczesnej


11.  wspieranie działalności badawczej i naukowej w zakresie sztuki współczesnej


12. tworzenie i obsługa internetowego systemu informacyjnego o sztuce współczesnej, obejmującego digitalizację zbiorów i pokazanie ich w kontekście zjawisk artystycznych w sztuce na świecie;


13. współdziałanie z polskimi i zagranicznymi podmiotami publicznymi w zakresie promocji sztuki współczesnej;


14.  prowadzenie biblioteki i archiwum;


15.  prowadzenie kina studyjnego;


16.  prowadzenie działalności wydawniczej;


17.    podejmowanie działań na rzecz rozwoju oferty kulturalnej w województwie mazowieckim.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-03 18:43:54.
Data wprowadzenia: 2020-12-03 18:43:54
Opublikowane przez: Administrator
  Biuletyn Informacji Publicznej - elektrownia.bip.gmina.pl