Status prawny

1)    Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu jest wojewódzką samorządową jednostką  organizacyjną (samorządową instytucją kultury).
Organizatorem MCSW „Elektrownia” w Radomiu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Ogólny nadzór nad MCSW ”Elektrownia” w Radomiu sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Muzeum wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pod Nr RIK 29/06.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu posiada osobowość prawną.

Siedzibą MCSW „Elektrownia” jest Radom. W skład MCSW „Elektrownia” w Radomiu  wchodzi Oddział – Muzeum Kolekcja Sztuki Współczesnej.
Akt utworzenia instytucji: Uchwała Nr 219/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Radomiu  i nadaniu jej Statutu   ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 3)
Statut Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu został zatwierdzony uchwałą Nr 219/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu , zmieniony uchwałą Nr 248/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie nowego brzemienia statutu ; zmieniony uchwałą Nr 189/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014 r. w sprawie nowego brzemienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu”.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-02 20:24:29 | Data modyfikacji: 2020-12-02 20:25:44.
Data wprowadzenia: 2020-12-02 20:24:29
Data modyfikacji: 2020-12-02 20:25:44
Opublikowane przez: Administrator