Ogłoszenie o zamówieniu ochrona 2020
 Ogłoszenie o zamówieniu ochrona 2021.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-17 18:51:17 | Data modyfikacji: 2020-11-17 19:07:18.
SIWZ
 SIWZ - 2021.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-17 19:09:49 | Data modyfikacji: 2020-11-17 19:11:43.
Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-17 19:14:06 | Data modyfikacji: 2020-11-17 19:14:40.
Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego
 załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-17 19:16:32 | Data modyfikacji: 2020-11-17 19:17:01.
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-17 19:21:42 | Data modyfikacji: 2020-11-17 19:22:23.
Załącznik nr 4 - wykaz osób
 Załącznik nr 4 - Wykaz osób.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-17 19:23:57 | Data modyfikacji: 2020-11-17 19:24:39.
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych prac
 Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-17 19:27:05 | Data modyfikacji: 2020-11-17 19:27:36.
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
 Załącznik nr 6 - Wzór umowy. docx.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-17 19:29:28 | Data modyfikacji: 2020-11-17 19:30:19.
Protokół z otwarcia ofert
 otwarcie ofert ochrona 2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-25 18:23:35 | Data modyfikacji: 2020-12-15 12:01:43.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-09 15:13:26 | Data modyfikacji: 2020-12-15 12:02:59.
Informacja o udzieleniu zamówienia
 Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-15 12:45:07.
Data wprowadzenia: 2020-12-15 12:45:07
Opublikowane przez: Administrator