Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie o zamówieniu 1.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:24:31.
SWZ
 SWZ 1.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:25:18.
Załącznik nr 1
 zał. nr 1 formularz oferty.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:25:52.
Załacznik nr 2
 zał. nr 2 wykaz PPE.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 16:01:01.
Załącznik nr 3
 zał. nr 3 oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 16:01:44.
Załącznik nr 4
 zał. nr 4 oświadczenie części zam realiz konsorcjanci.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 18:37:50.
Załącznik nr 5
 zał. nr 5 zobowiązanie do udost zasobów.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 18:38:33.
Załącznik nr 6
 zał. nr 6 wykaz wykon dostaw.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 18:39:30.
Załącznik nr 7
 zał. nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 18:40:12.
Załącznik nr 8
 zał. nr 8 oświadczenie o aktualn informacji.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 18:40:55.
Załącznik nr 9
 zał. nr 9 wzór umowy.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-03 18:42:17.
Odpowiedż na pytania
 Odpowiedzi na pytania do SWZ BIP.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-08 10:49:56.
Odpowiedzi na pytania nr 2
 Odpowiedzi na pytania do SWZ 2 BIP.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-08 13:56:45.
Inormacja o kwocie zabezpieczonej na sfinansowanie
zadania
 Załącznik - informacja o kwocie na sfin. zadania.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-11 11:07:14.
Informacja o otwarciu ofert
 Informacja z otwarcia ofert MCSW.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-11 13:25:00.
Informacja o wyborze oferty
 Informacja o wyborze oferty MCSW.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-16 15:17:18.
Data wprowadzenia: 2022-03-16 15:17:18
Opublikowane przez: Administrator